Zarejestruj się
Zaloguj się
Koszyk
0 produktów - 0,00 zł
Monika Cieślak

Płace od A do Z w 2024

Wydawnictwo:HR Services
Wydanie:2024
Rok wydania:2024
Format:B5
Ilość stron:940
Oprawa:miękka
ISBN:9788362838745
Spis treści:Zobacz
225,50 zł
Netto: 214,76 zł
+5% VAT
Do koszyka
Dostępność - do 24 godzin
Podręcznik przedstawia zasady naliczania wynagrodzeń pracowników od kwoty brutto do kwoty netto, obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. Osobne rozdziały szczegółowo prezentują zagadnienia podatkowe i ubezpieczeniowe dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: zlecenia i o dzieło, umów o praktykę absolwencką oraz członków zarządów i rad nadzorczych.
Jeśli chcesz szybko poznać mechanizmy naliczania wynagrodzeń w 2024 r. zrewolucjonizowane wielokrotnie w ciągu ostatnich lat, ten podręcznik do nauki naliczania wynagrodzeń jest właśnie dla Ciebie! W pierwszych rozdziałach podręcznik omawia zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2024 r. oraz nowe wskaźniki i limity w 2024 r. niezbędne do prawidłowego naliczenia wynagrodzenia.
„Płace od A do Z w 2024” kompleksowo przedstawiają tajniki naliczania pensji w skondensowanej formule, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez m.in.:
 • nową wersję Komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - wybrane zagadnienia (wersja z 21 sierpnia 2023 r.), istotnie zmieniającego praktykę naliczania zasiłków.
 • ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw mającą na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE),
 • ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzającą rewolucyjne zmiany w ustawie podatkowej,
 • inne ustawy i rozporządzenia istotne dla naliczania wynagrodzeń, a wprowadzające zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.,
 • i zmian, które czekają pracodawców w związku z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego Dyrektyw Unii Europejskiej, w tym dyrektywy o sygnalistach i dyrektywy o wzmocnieniu stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości,
 • inne.
 
„Płace od A do Z w 2024” w czytelny sposób, na wielu przykładach, przedstawione są zasady prawidłowego naliczania wynagrodzenia od brutto do netto, w tym dokonywania potrąceń, dla pracownika i zleceniobiorcy. Uwzględnione są również zagadnienia rozliczania wpłat do PPK na liście płac. Osobny rozdział jest poświęcony ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.
 
W książce omówione są również zasady naliczania obligatoryjnych składników wynagrodzenia pracownika: wynagrodzenia za pracę pomniejszonego (np. za chorobę, nieobecność niepłatną), wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia chorobowego, zasiłków, wynagrodzenia za czas zwolnienia z powodu siły wyższej i innych obligatoryjnych składników wynagrodzenia. Syntetycznie prezentują zasady uwzględniania zmiennych składników wynagrodzenia tj: premie uznaniowe, dodatki za godziny nadliczbowe czy dodatki za pracę w porze nocnej w podstawach naliczania poszczególnych składników wynagrodzenia.
 
„Płace od A do Z 2024” zawierają:
 • syntetyczne zestawienie zmian w naliczaniu wynagrodzeń obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.
 • syntetyczne zestawienie zmian w wysokości składników wynagrodzenia obowiązujących od 1 stycznia 2024 r., w tym powiązanych z minimalnym wynagrodzeniem pracownika,
 • zestawienie obowiązków pracodawcy w zakresie kadr i płac w 2024 r.,
 • szczegółowe omówienie zasad naliczania poszczególnych obligatoryjnych składników wynagrodzenia przysługujących pracownikom, jak i ich opodatkowania i oskładkowania,
 • omówienie podstaw prawnych i mechanizmów naliczania wynagrodzenia z: umowy zlecenia (umowy o świadczenie usług), umowy o dzieło, powołania na członka zarządu i członka rady nadzorczej, umowy o praktykę absolwencką,
 • tabele i schematy, które w jasny i przystępny sposób ukazują i systematyzują prezentowane zagadnienia np. oskładkowania i opodatkowania składników wynagrodzenia i benefitów przyznawanych pracownikowi, sfinansowanych ze środków obrotowych i świadczeń socjalnych, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad naliczania zaliczki z poszczególnych umów,
 • pytania i odpowiedzi uwzględniające najnowsze orzecznictwo oraz pisma urzędowe,
 • podsumowanie najważniejszych zagadnień pod koniec rozdziału.

  W książce często występują podkreślenia i ramki, mające za zadanie wyraźne zaznaczenie ważnych treści lub informacji. Ramka „Co zmieniło się od …...” zawiera ważne zmiany w prawie dla naliczania wynagrodzeń i datę ich wejścia ich w życie.
Ramka „Rekomendacja” sygnalizuje najlepsze praktyki, które pracodawca czy inny podmiot zatrudniający może zastosować w swojej praktyce płacowej.
W książce występuje również ramka „Warto przeczytać”. Autorka w ten sposób sygnalizuje, że dane pismo, wyrok, stanowisko urzędowe, poradnik, objaśnienia czy też interpretacja, jest dla osoby zainteresowanej danym zagadnieniem, niezwykle cennym źródłem wiedzy. Często pismo to nie jest cytowane w całości, jednak ramka ma na celu zachęcić czytelnika, zainteresowanego danym zagadnieniem, do samodzielnego zapoznania się z całością przywołanego pisma.
 
Książka przeznaczona jest zarówno dla osób rozpoczynających pracę w działach płacowych, audytorów, jak i osób, które same nie naliczają pensji, chcą jednak poznać zasady naliczania płac, będą bowiem kontrolować naliczanie wynagrodzeń przez firmy zewnętrzne. Książka może też służyć usystematyzowaniu lub powtórzeniu wiedzy po kilkuletniej przerwie lub być przygotowaniem do kursu zaawansowanego z zakresu płac.
 
Wsparciem dla praktyków i sprawdzeniem wiedzy zawartej w książce jest pozycja: „Płace od A do Z – ćwiczenia”. Pozycja ta umożliwi, po przeczytaniu tego podręcznika, sprawdzenie i utrwalenie materiału przedstawionego w publikacji poprzez rozwiązywanie zadań. W książce znajduje się kilkaset zadań z zakresu naliczania wynagrodzeń wraz z rozwiązaniami.
Wszystkie dane i wskaźniki oraz stan prawny są aktualne na dzień 10 stycznia 2024 r.
 

Zaloguj się

Zarejestruj się | Nie pamiętam hasła